Navigační Menu

Prohlížet sbírky

Prohlížet instituce

Prohlížet služby

Nápověda

MICHAEL vám umožňuje prohlížet tři propojené databáze (volby vlevo na obrazovce):
a) Digitální sbírky, tj. sbírky obrazových, zvukových či multimediálních souborů, vzniklých buď snímáním klasických sbírkových předmětů, nebo vytvořených primárně v digitální podobě. Každá sbírka je popsána jediným záznamem v databázi. Sbírky nepřevedené dosud do digitální podoby v databázi nejsou, hledejte je na www.mkcr.cz/ces
b) Instituce, které digitální sbírky spravují, tj. zejména muzea, galerie, knihovny, archivy.
c) Služby a produkty, které tyto instituce poskytují veřejnosti a které souvisejí s digitálními sbírkami, tj. například výstavy, přednášky, publikace - klasické i multimediální (CD, DVD).

Jsou dva základní způsoby, jak se do databáze dívat:
a) prohlížet všechny záznamy patřící do některého z předem daných obecných tematických okruhů, to je vhodné hlavně pro první přehled, kdy pořádně nevíte, co chcete a co můžete čekat.
b) vyhledat jen záznamy obsahující konkrétní hledaný pojem, výraz, jméno, datum apod.

Ad a) Prohlížení podle předem daných obecných okruhů. Vlevo zvolte z čeho a podle čeho chcete vybírat a následně uprostřed obrazovky vyberte vhodný okruh. Pomocí tlačítek Plus a Minus se v nabídce okruhů můžete dostávat od obecnějších kategorií k jemnějšímu členění. Čísla v závorkách ukazují počty záznamů v příslušné kategorii. Klepnutím na název kategorie si odpovídající záznamy zobrazíte v podobě stručného soupisu.
Rozsáhlejší soupisy jsou členěny na stránky, mezi nimiž můžete přeskakovat klepnutím na číslo stránky vpravo nahoře.
Z každého záznamu je v soupisu jen začátek. Klepnutím na podtržený nadpis si zobrazíte záznam celý. Vedle podrobného popisu jsou v něm i odkazy na související záznamy z dalších částí databáze Michael a odkazy na odpovídající domovské stránky “venku”.

Ad b) Hledání konkrétního výrazu, jména apod. Vyplňte jej (celý a přesně) vpravo nahoře do okénka a klepněte Hledat. Bude se hledat v celém textu (fulltext) každého záznamu ve všech třech částech databáze (sbírky, instituce i služby). Výhodou je rychlé a jednoduché zadání, nevýhodou pomalé hledání, omezení na přesnou podobu zadaného výrazu (sekera není sekyra, Comenius není Komenský, Praha není v Praze) a riziko falešných výsledků (les Miserables i Černý les, operace srdce i operace Barbarosa).
Většinu těchto nedostatků odstraňuje Pokročilé vyhledávání, objeví se obecný formulářík a v něm volíte:
- část databáze (sbírky, instituce nebo služby)
- pole, ve kterém se má hledat - vyberte název pole z roletové nabídky
- hodnotu (výraz), kterou hledáte, ve většině případů si musíte vybrat z roletové nabídky povolených výrazů
- na dalším řádku můžete stejným způsobem přidat další podmínku, přičemž v okénku vlevo stanovíte, zda požadujete splnění obou podmínek, nebo vám stačí splnění jediné. Obdobně můžete zadat třetí podmínku.
- pomocí tlačítek Plus a Minus můžete přidávat a případně zase ubírat další podmínky.
- Tlačítko Hledat zobrazí jen záznamy splňující zadané podmínky.
K dokonalosti to má daleko:
Pokročilé vyhledávání je omezeno jen na vyjmenovaná pole. Nejvíce vadí, že v poli Popis lze hledat jen přes jednoduché hledání a s pokročilým hledáním to kombinovat nelze. Nelze kombinovat ani hledání více výrazů v poli Popis. Další vadou je nemožnost použít tzv. zástupných znaků, takže musíte vždy zadat hledaný výraz přesně.
Výsledkem hledání je soupis vyhovujících záznamů, stejně jako při prohlížení, viz tam.