Navigační Menu

Prohlížet sbírky

Prohlížet instituce

Prohlížet službyČasté otázky


Co to je “digitální sbírka”?
Digitální sbírka je sbírka digitálních souborů (obrazových, zvukových či multimediálních), které:
a) dokumentují nějakou muzejní či podobnou sbírku v klasickém slova smyslu, nebo
b) byly vytvořeny, aby samy tvořily sbírku dokumentující nějaký kulturní či přírodní fenomén.

Proč je MICHAEL tak nepružný?
Protože je to od počátku nepříliš dobře napsaná aplikace a na výsledné podobě se podílela celá řada navzájem neprovázaných pracovišť.
MICHAEL je založen na free open SW, aplikaci vytvořila a před dokončením opustila francouzská firma AJLSM www.ajlsm.com, lokalizaci pro české prostředí provedla česká pobočka firmy Devoteam www.devoteam.cz, server pro MK ČR provozuje externí firma Computer System www.computersystem.cz a o obsahovou stránku se stará CITeM www.citem.cz.

Jak se dostat na databáze jiných zemí?
Přes evropský portál MICHAEL.
Na úvodní stránce českého projektu stačí na pravé straně klepnout na logo MICHAEL.

Jak opravit chyby v datech?
Aplikace MICHAEL je vytvořena tak, aby její obsah mohli editovat (přidávat, aktualizuovat) sami správci jednotlivých digitálních sbírek. V podmínkách ČR však byla zvolena varianta jednoho centrálního vstupu dat do databáze. Kontaktujte nás prosím.

Proč MICHAEL když máme CES?
Protože to vůbec není totéž.
CES (Centrální evidence sbírek) je výlučně česká záležitost vyžadovaná českým zákonem č.122/2000 Sb., eviduje sbírky bez ohledu na stupeň jejich zdigitalizování, obsahuje ke každé sbírce i čísla jednotlivých předmětů v ní (tj. možnost budoucího propojení na popisy jednotlivých předmětů).
Naproti tomu MICHAEL (Multilingual Inventory od Cultural Heritage in Europe) je evropský projekt, dokumentuje jen sbírky digitální a navíc i instituce a služby s nimi související, nemá vazby na jednotlivé předměty. Evropský MICHAEL si sám sbírá data z národních databází MICHAEL.