Navigační Menu

Prohlížet sbírky

Prohlížet instituce

Prohlížet služby

MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe) - Vícejazyčný inventář evropského kulturního dědictví.

Český portál MICHAEL je v podstatě seznam digitálních sbírek muzeí, galerií, knihoven a archívů v České republice. Slouží k jejich zpřístupnění veřejnosti a současně jako zdroj informací pro vícejazyčný evropský portál MICHAEL.

Řečeno srozumitelněji, najdete zde informace o těch sbírkách muzeí, knihoven a archívů, které jsou v digitální podobě, najdete zde přímé propojení na tyto sbírky a na instituce, které tyto sbírky vytvořily a spravují. Český MICHAEL se omezuje na češtinu a na české sbírky a instituce. Podobně je to v jiných zemích. Evropský MICHAEL sdružuje data všech zúčastněných zemí a nabízí je ve všech jazycích těchto zemí. Uprostřed roku 2008 to jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Projekt MICHAEL byl financován Evropskou komisí pomocí programu eTen. Základ aplikace vznikl ve Francii (AJLSM a Dedale), start českého národního portálu zajistil Devoteam s.r.o. , o údržbu se stará CITeM.